Bài viết

Tân Hoàng Minh ký hợp đồng nguyên tắc dự án D’. El Dorado II

/
Ngày 9/5, Tập đoàn Tân Hoàng Minh ký kết hợp đồng…